+420 607 663 655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geodetické práce v Ústí nad Labem a okolí

 

Geodézie-GON, spol. s r.o.

 
 
 
 

 
Jste fyzická nebo právnická osoba? Kupujete, prodáváte pozemek, nebo potřebujete vytyčit jeho hranice? Realizujete stavbu, inženýrské sítě, nebo potřebujete podklady pro váš záměr? Nebo potřebujete pouze poradit v oblasti geodézie?

Ověření výsledků geodetické práce


Naše práce je ověřena v rozsahu zákona o zeměměřičství č.200/1994 Sb. § 13 odst. 1 písmeno a , c

Cena za naše geodetické služby


Rádi vám ji sdělíme na základě vaší specifikace, kterou nám můžete zaslat v oddíle "Napište váš požadavek", nebo použít "Kontaktních údajů".
 
 
 
 
 

Geometrické plány

 
 
 
 

Vytyčení vlastnických hranic

 
 
 
 

Mapové podklady pro projekční činnost

 
 
 
 

Zaměření realizované stavby

 
 
 
 
 
 

 
 

Nabídka prací pro fyzické osoby

 
• Geometrické plány pro rozdělení pozemků, stavební objekty, věcná břemena.
• Vytyčení vlastnických hranic, staveb, inženýrských sítí, terénních úprav.
• Mapové podklady pro projekční činnost.
• Zaměření realizované stavby pro kolaudační řízení.
 
 
 

Nabídka prací pro právnické osoby

 
• Mapové podklady pro občanské, průmyslové a liniové stavby.
• Vytyčovací práce .
• Geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby.
• Geometrické plány pro přípravné i realizované práce staveb a inženýrských sítí.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktujte geodetickou společnost
 
Geodézie-GON, spol. s r.o.
Na Popluží 821/11
400 01 Ústí nad Labem-Klíše

Telefon:
+420 607 663 655
+420 607 663 655


E-mail: gonul@volny.cz
www.geodeziegon-usteckykraj.cz

 
 
 
Napište Váš požadavek na geodeta
 
*
 
*
 
*